YALOVA İL GENEL MECLİSİNİN 2021 YILI MART AYI OLAĞAN TOPLANTISINA AİT GÜNDEMDİR

YALOVA İL GENEL MECLİSİNİN 2021 YILI MART AYI OLAĞAN TOPLANTISINA AİT GÜNDEMDİR

YALOVA İL GENEL MECLİSİNİN 2021 YILI MART  AYI OLAĞAN TOPLANTISINA AİT GÜNDEMDİR

BİRİNCİ BİRLEŞİM:

1. Yalova İl Özel İdaresi’nin de üyesi olduğu Yalova İli Yerel Yönetimleri Katı Atık Yapma ve İşletme Birliği (YAKAB) Lot (Çöp Döküm Sahası) İnşaatı işi ile ilgili işlemlerin İller Bankası tarafından kredi kullandırılarak yürütülmesi için İl Genel Meclisi Kararı alınması konusunun görüşülmesi,

2. Milli mücadele döneminde İlimiz Çınarcık (köyü) İlçesinde 24 Nisan 1921 tarihinde Ermeni ve Rum Çetelerce katledilen hemşehrilerimiz anısına bir Şehitlik ve Anıt yapılması konusunun görüşülmesi,

3. İlimizde yetkili (A) tipi muayene kuruluşu ile asansörlerin periyodik kontrollerinin yapılmasına dair protokol çerçevesinde, İl Özel İdaresinin yetki ve sorumluluk alanları içerisinde bulunan yapılara ait asansörlerin yıllık periyodik kontrol bedeli ve periyodik kontrol bedelini aşmamak üzere takip kontrol bedelinin belirlenmesi teklifi hakkında tüm İhtisas Komisyonlarınca hazırlanan raporların okunması ve müzakere edilmesi,

4. Kuraklık tehdidinin arttığı günümüzde yeni stratejilerin geliştirilerek önem ve öncelikli olarak içme, kullanma ve tarımsal sulamaların etkin kullanımı, yeni su kaynaklarının bulunması, iklim dostu köy binalarının, yapıların ve yatırımların yapılması konusunda çalışma başlatılması teklifi hakkında tüm İhtisas Komisyonlarınca hazırlanan raporların okunması ve müzakere edilmesi,

İKİNCİ BİRLEŞİM:

5. İlimiz, Çınarcık İlçesi, Şenköy köyümüzde mevcut kara yolu üzerinde şahsa ait arazide faaliyet gösteren köy satış yerinin buradan kaldırılarak, mevcut olan yerin karşısında bulunan ve köy tüzel kişiliğine ait arazi üzerine yaptırılması teklifi hakkında tüm İhtisas Komisyonlarınca hazırlanan raporların okunması ve müzakere edilmesi,

6. İlimiz, Altınova İlçesi, Fevziye Köyünde bulunan Tarihi Hacı Muratlar Mescidi’nin restore edilmesi ve çevre düzenlemesinin yapılması teklifi hakkında tüm İhtisas Komisyonlarınca hazırlanan raporların okunması ve müzakere edilmesi,

7. İlimiz, Altınova İlçesi, Karadere Köyünde bulunan eski ilkokul binasının bakım, onarım ve tadilatının yapılarak Etnografya Müzesi olarak düzenlenmesi teklifi hakkında tüm İhtisas Komisyonlarınca hazırlanan raporların okunması ve müzakere edilmesi,

8. İlimizde bulunan tescilli ya da tarihi kayıtlarda yer alan somut kültür varlıklarının tespit edilerek önem ve öncelik sırasına göre röleve ve restore edilerek Yalova’mızın kültür mirüsına kazandırılması teklifi hakkında tüm İhtisas Komisyonlarınca hazırlanan raporların okunması ve müzakere edilmesi

ÜÇÜNCÜ BİRLEŞİM:

9. Doğu Marmara Kalkınma Ajansı (MARKA) tarafından hazırlanan “Yalova’nın 25 Yılı” başlıklı rapor ile ilgili olarak İl Genel Meclisne bilgi sunulması ve konunun değerlendirmesi,

10. Doğu Marmara Kalkınma Ajansı (MARKA) 2020 Yılı Teknik Destek Programı kapsamında hazırlatılan “Yalova’nın 25 Yıllık Gelecek Perspetifi” başlıkla rapor ile ilgili olarak İl Genel Meclisne bilgi sunulması ve konunun değerlendirmesi,

DÖRDÜNCÜ BİRLEŞİM:

11. İlimiz, Altınova İlçesi, Soğuksu (Ayazma) Köyü’nde halihazırda metruk bir vaziyette bulunan ve önemli bir kültür eseri olan Tarihi Ayazma Yukarı Mahalle Camii’nin restore edilmesi ve çevre düzenlemesi yapılması konusunun görüşülmesi,

12. Yalova’mızın 19 Temmuz 2021 tarihinde düşman işgalinden kurtuluşunun 100. Yıl Dönümü olması münasebetiyle 2021 yılı Temmuz ayında bilimsel, kültürel, sanatsal, sportif v.b. bir dizi etkinlik düzenlenmesi teklifi hakkında tüm İhtisas Komisyonlarınca hazırlanan raporların okunması ve müzakere edilmesi,

13. Yeşil Mavi Turizm Seyir Yolu güzergâhındaki tesislerin kapasitesinin artırılması ve yeni turizm cazibe merkezlerinin oluşturulması, buralara ulaşımın kolayca sağlanması için Yeşil Mavi Yol’un revize edilmesi ve yeni bağlantı yollarının yapılması teklifi hakkında tüm İhtisas Komisyonlarınca hazırlanan raporların okunması ve müzakere edilmesi,

14. Küresel iklim değişikliğinin olumsuz etkilerinin yerel düzeyde de her geçen gün daha fazla hissedilmesi nedeniyle; köylerimizin afetler ve doğa olaylarına ilişkin genel risk analizi raporunun hazırlanması teklifi hakkında tüm İhtisas Komisyonlarınca hazırlanan raporların okunması ve müzakere edilmesi,

BEŞİNCİ BİRLEŞİM:

15. 5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanununun 6. maddesi kapsamında İl Özel İdaresine verilen yetki ve sorumluluk alanında bulunan köylerin ekonomik açıdan kalkındırılmasına yönelik gelir getirici mahiyette projeler geliştirilerek hayata geçirilmesi teklifi hakkında tüm İhtisas Komisyonlarınca hazırlanan raporların okunması ve müzakere edilmesi,

16. 5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanununun 39. maddesi ve 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi Kontrol Kanununun 41. maddesi gereğince hazırlanan Yalova İl Özel İdaresinin 2020 Yılı Faaliyet Raporunun, 5302 sayılı yasanın 10. ve 18. maddeleri gereğince İl Genel Meclisi tarafından değerlendirilmesi,

17. Bir sonraki toplantı tarihinin belirlenmesi ve kapanış,

18. Dilek ve temenniler.