TIP FAKÜLTESİNE ÖĞRETİM ÜYELERİ GELMEYE DEVAM EDİYOR

TIP FAKÜLTESİNE ÖĞRETİM ÜYELERİ GELMEYE DEVAM EDİYOR

ACİL TIP ANABİLİM DALINDAN PROF DR NURŞAH BAŞOL GÖREVİNE BAŞLADI

Yozgat doğumlu Prof.Dr.Nurşah Başol, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi 2005 yılı mezunu olup, 2006-2011 yılları arasında Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Acil Tıp Anabilim Dalı’nda uzmanlık eğitimini tamamlamıştır.

Uzman doktor olarak atandığı Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesinde 2017 yılında Doçent Doktor Unvanı almış ve 2017- 2022 yılları arasında Acil Tıp Anabilim Dalı Başkanı olarak görev yapmıştır.

Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanlığı bünyesinde, Fakülte ve Yönetim Kurul üyeliği, etik kurul üyeliği, eğitim komisyonu üyeliği, 6.sınıf koordinatörlük, üniversite dergisinde editör yardımcılığı gibi pek çok faaliyette bulunan Prof.Dr.Nurşah Başol, aynı zamanda Acil Tıp Hemşireliği Yüksek Lisans programında başkanlık görevini yürütmüştür.

2022 yılında Profesör unvanı alan Nurşah Başol, iyi derecede İngilizce bilmekte ve özellikle Palyatif Bakım, Toksikoloji ve Resüsitasyon alanlarında yapmış olduğu çalışmalarla tanınmaktadır.

Uluslararası ve ulusal dergilerde yayımlanmış 50’nin üzerinde makalesi, 10’dan fazla kitap bölüm yazarlıkları ve çok sayıda atıfları mevcuttur. Uluslararası ve ulusal birçok kongrede konuşmaları, oturum başkanlıkları ve bildirileri vardır.  Ayrıca 2013 yılında Amerika Newyork State Üniversitesi’nde gözlemci doktor olarak görev yapmıştır.