Kentsel Dönüşüm Çalışma Grubu Toplandı

Kentsel Dönüşüm Çalışma Grubu Toplandı

Kent Konseyi, Kentsel Dönüşüm Çalışma Grubu 3. Toplantısını pandemi nedeniyle online olarak gerçekleştirdi.
Kentsel Dönüşüm Çalışma Grubu toplandı. Online olarak gerçekleştirilen 3. Toplantıya komisyon üyeleri uzaktan bağlantı ile katılarak görüşlerini ortaya koydular. Yalova Belediyesi İmar İşleri Müdürü Ömür Bayar Yalova Strateji Belgesi ve belediyenin kentsel dönüşüm çalışmaları hakkında bir sunum gerçekleştirdi. Ayrıca tarım il müdürlüğünden Filiz Kılınç tarım arazilerinin durumu konusunda katılımcıları bilgilendirdi. Toplantıda yeni rezerv alanlarının yamaçlarda oluşturulmasının, binaların risk derecelendirmesinin yapılmasının, konuya ilçelerle birlikte bütüncül yaklaşılmasının önemine dikkat çekildi. Bir sonraki toplantı gündemi belirlenerek ilerleyen günlerde bir ara rapor oluşturulmasına karar verildi. Gazete Akkent