İL GENEL MECLİSİNİN EKİM AYI GÜNDEMİ

İL GENEL MECLİSİNİN EKİM AYI GÜNDEMİ

Yalova İl Genel Meclisi Ekim ayı toplantısı Meclis Başkanı Hasan Soygüzel Başkanlığı’nda İl Özel İdaresi Toplantı Salonunda yapılacak. 4 Ekim Çarşambai günü Saat 15.30’da toplanacak olan meclis gündem maddeleri de belirlendi. Önemli kararların görüşüleceği meclis maddeleri şu şekilde.

BİRİNCİ BİRLEŞİM:

1. İl Özel İdaresi ve Yalova Tarım ve Orman İl Müdürlüğü işbirliğinde ilimiz köylerinde uygulanan tarımsal projeler hakkında Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından il genel meclisinin bilgilendirilmesi,

2. İl Özel İdaresi bütçe imakanlarıyla ilimiz köylerinin içme suyu depolarına kurulan otomatik klorlama sistemi ağının işleyişi hakkında İl Özel İdaresi tarafından il genel meclisine bilgi verilmesi,

İKİNCİ BİRLEŞİM:

3. İlimiz ekonomisinde çok önemli bir yere sahip olan Süs Bitkileri ve Çiçekçilik sektörünün geliştirilmesi, tanıtılması ve desteklenmesi amacıyla; kamu-özel ilgili tüm kurumların katılımıyla “Yalova Çiçek Festivali” adıyla bir organizasyon düzenlenmesi konusuun görüşülmesi,

4. 5302 sayılı İl Özel İdaresi kanunun 31. maddesi ile 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 9. maddesi gereğince, yürütülecek faaliyet ve projeler ile bunların kaynak ihtiyacını, performans hedef ve göstergelerini içeren Yalova İl Özel İdaresinin 2021 Yılı Çalışma ve Performans Programının incelenerek karara bağlanması,

5. İlimiz köylerinde çıkacak olan muhtemel yangınlarda acil müdahale etmek için traktör arkasına takılan yangın tankeri temin edilmesi ve köylerimizin içme suyu şebeke hattının belli noktalarına yangın hidrantı konulması, mevcut hidrantların çalışıp çalışmadığının kontrol edilerek arızalarının giderilmesi teklifi hakkında tüm İhtisas Komisyonlarınca hazırlanan raporların okunması ve müzakere edilmesi,

6. İlimiz, Altınova İlçesi, Soğuksu (Ayazma) Köyü’nde halihazırda metruk bir vaziyette bulunan ve önemli bir kültür eseri olan Tarihi Ayazma Yukarı Mahalle Camii’nin restore edilmesi ve çevre düzenlemesi yapılması teklifi hakkında tüm İhtisas Komisyonlarınca hazırlanan raporların okunması ve müzakere edilmesi,

ÜÇÜNCÜ BİRLEŞİM:

7. İlimiz, Çınarcık İlçesi, Şenköy köyünde mevcut kara yolu üzerinde şahsa ait arazide faaliyet gösteren köy satış yerinin buradan kaldırılarak, mevcut olan yerin karşısında bulunan ve köy tüzel kişiliğine ait arsa üzerine yaptırılması teklifi hakkında tüm İhtisas Komisyonlarınca hazırlanan raporların okunması ve müzakere edilmesi,

8. Yaklaşık %60’ı orman olan ve Türkiye’nin ilk canlı ağaç müzesine (Arboretum) ev sahipliği yapan ilimize bir Bonsai (Minyatür Ağaç) Müzesi kazandırılması için gerekli çalışmanın yapılması ve uygun projenin geliştirilerek hayata geçirilmesi teklifi hakkında tüm İhtisas Komisyonlarınca hazırlanan raporların okunması ve müzakere edilmesi,

9. 5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanununun 6. maddesi kapsamında İl Özel İdaresine verilen yetki ve sorumluluk alanında bulunan köylerin ekonomik açıdan kalkındırılmasına yönelik gelir getirici mahiyette projeler geliştirilerek hayata geçirilmesi teklifi hakkında tüm İhtisas Komisyonlarınca hazırlanan raporların okunması ve müzakere edilmesi,

DÖRDÜNCÜ BİRLEŞİM:

10. İlimiz, Altınova İlçesi, Subaşı Beldesinde 24.10.2021 tarihinde 8 incisi düzenlenecek olan Yalova Kivi Festivali Organizasyon giderlerinde kullanılmak üzere İl Özel İdaresi bütçesinden gerekli madde desteğin sağlanması konusunun görüşülmesi,

11. Milli Mücadele döneminde İlimiz Çınarcık (köyü) İlçesinde 24 Nisan 1921 tarihinde Ermeni ve Rum Çetelerince katledilen hemşehrilerimiz anısına bir Şehitlik ve Anıt yapılması teklifi hakkında tüm İhtisas Komisyonlarınca hazırlanan raporların okunması ve müzakere edilmesi.

12. Yeşil Mavi Turizm Seyir Yolu güzergâhındaki tesislerin kapasitesinin artırılması ve yeni turizm cazibe merkezlerinin oluşturulması, buralara ulaşımın kolayca sağlanması için Yeşil Mavi Yol’un revize edilmesi ve yeni bağlantı yollarının yapılması teklifi hakkında tüm İhtisas Komisyonlarınca hazırlanan raporların okunması ve müzakere edilmesi,

BEŞİNCİ BİRLEŞİM:

13. İlimiz, Altınova İlçesi, Karadere Köyünde bulunan eski ilkokul binasının kültür mirasımıza kazandırılması için restore edilerek Etnografya Müzesi olarak düzenlenmesi teklifi hakkında tüm İhtisas Komisyonlarınca hazırlanan raporların okunması ve müzakere edilmesi,

14. İlimizde bulunan tescilli ya da tarihi kayıtlarda yer alan somut kültür varlıklarının tespit edilerek önem ve öncelik sırasına göre röleve ve restore edilmesi, ayrıca Tarihi Yalova Kâğıthanesi’nin yeniden ihyası için ilave bulgu ve belgelerin elde edilmesi teklifi hakkında tüm İhtisas Komisyonlarınca hazırlanan raporların okunması ve müzakere edilmesi,

15. Küresel ısınmanın da etkisiyle kuraklık tehdidinin arttığı günümüzde yeni stratejilerin geliştirilerek önem ve öncelikli olarak içme, kullanma ve tarımsal sulamaların etkin kullanımı, yeni su kaynaklarının bulunması, iklim dostu yapıların ve yatırımların yapılması teklifi hakkında tüm İhtisas Komisyonlarınca hazırlanan raporların okunması ve müzakere edilmesi,

16. Küresel ısınmanın da etkisiyle kuraklık tehdidinin arttığı günümüzde yeni stratejilerin geliştirilerek kullanma ve tarımsal sulamaların etkin kullanımı ve yeni su kaynaklarının bulunması konularında İdare tarafından il genel meclisinin bilgilendirilmesi,

17. Dilek ve temenniler,

18. Bir sonraki toplantı tarihinin belirlenmesi ve kapanış,