İL GENEL MECLİSİ ŞUBAT AYI GÜNDEMİ BELİRLENDİ

İL GENEL MECLİSİ ŞUBAT AYI GÜNDEMİ BELİRLENDİ

Yalova İl Genel Meclisinin şubat Ayı oturum gündem maddeleri belirlendi. İl Genel Meclis Başkanı Hasan Soygüzel başkanlığında 1 Şubat Pazartesi günü saat 15.30’da toplanacak olan İl Genel meclisinin gündem maddeleri şöyle.

BİRİNCİ BİRLEŞİM:

1. Asansör Periyodik Kontrol Yönetmeliği gereğince, İlimizde yetkili (A) tipi muayene kuruluşu ile asansörlerin periyodik kontrollerinin yapılmasına dair yıllık periyodik kontrol bedelinin belirlenmesi, belirlenecek bedelin en fazla %10’u oranında İdare gelir payı olarak alınması ve periyodik kontrol bedelini aşmamak üzere takip kontrol bedelinin tespit edilmesi konusunun görüşülmesi,

2. İl Genel Meclisinin 02.08.2019 tarihli ve 150 sayılı kararıyla öngörülen ödeneğin, 02.09.2020 tarihli ve 166 sayılı meclis kararı ile yapılması kararlaştırılan Sugören, Fevziye, Akköy ve Çukurköy köy meydanları düzenlemesi işine yetmeyeceği anlaşıldığından, 02.09.2020 tarihli ve 166 sayılı meclis kararının revize edilmesi konusunun görüşülmesi,

3. 5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanununun 6. maddesi kapsamında İl Özel İdaresine verilen yetki ve sorumluluk alanında bulunan köylerin ekonomik açıdan kalkındırılmasına yönelik gelir getirici mahiyette projeler geliştirilerek hayata geçirilmesi teklifi hakkında yüm İhtisas Komisyonlarınca hazırlanan raporların okunması ve müzakere edilmesi,

İKİNCİ BİRLEŞİM:

4. İlimiz, Altınova İlçesi, Fevziye Köyünde bulunan Tarihi Hacı Muratlar Mescidinin restore edilmesi ve çevre düzenlemesinin yapılması teklifi hakkında tüm İhtisas Komisyonlarınca hazırlanan raporların okunması ve müzakere edilmesi,

5. İlimiz, Altınova İlçesi, Karadere Köyünde bulunan eski ilkokul binasının bakım, onarım ve tadilatının yapılarak Etnografya Müzesi olarak düzenlenmesi teklifi hakkında tüm İhtisas Komisyonlarınca hazırlanan raporların okunması ve müzakere edilmesi,

ÜÇÜNCÜ BİRLEŞİM:

6. İlimizde bulunan tescilli ya da tarihi kayıtlarda yer alan somut kültür varlıklarının tespit edilerek önem ve öncelik sırasına göre röleve ve restore edilmesi, ayrıca Tarihi Yalova Kâğıthanesi’nin yeniden ihyası için ilave bulgu ve belgelerin elde edilmesi teklifi hakkında tüm İhtisas Komisyonlarınca hazırlanan raporların okunması ve müzakere edilmesi,

7. Yalova’mızın 19 Temmuz 2021 tarihinde düşman işgalinden kurtuluşunun 100. Yıl Dönümü olması münasebetiyle 2021 yılı Temmuz ayında bilimsel, kültürel, sanatsal, sportif v.b. bir dizi etkinlik düzenlenmesi teklifi hakkında tüm İhtisas Komisyonlarınca hazırlanan raporların okunması ve müzakere edilmesi,

DÖRDÜNCÜ BİRLEŞİM:

8. Yeşil Mavi Turizm Seyir Yolu güzergâhındaki tesislerin kapasitesinin artırılması ve yeni turizm cazibe merkezlerinin oluşturulması, buralara ulaşımın kolayca sağlanması için Yeşil Mavi Yol’un revize edilmesi ve yeni bağlantı yollarının yapılması teklifi hakkında tüm İhtisas Komisyonlarınca hazırlanan raporların okunması ve müzakere edilmesi,

9. Küresel iklim değişikliğinin olumsuz etkilerinin yerel düzeyde de her geçen gün daha fazla hissedilmesi nedeniyle; köylerimizin afetler ve doğa olaylarına ilişkin genel risk analizi raporunun hazırlanması teklifi hakkında tüm İhtisas Komisyonlarınca hazırlanan raporların okunması ve müzakere edilmesi,

BEŞİNCİ BİRLEŞİM:

10. İl Genel Meclisinin 21.11.2020 tarihli ve 224 sayılı kararı ile onaylanan İlimiz Merkez İlçe, Güneyköy Köyü 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Revizyonu ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Revizyonuna askı süresi içerisinde yapılan itirazların değerlendirilerek karara bağlanamsı teklifi hakkında tüm İhtisas Komisyonlarınca hazırlanan raporların okunması ve müzakere edilmesi,

11. 2020 Mali Yılı Bütçe ve Performans Programı ile yapılması hedeflenen yatırım ve hizmetler itibariyle 2020 yılında yapılan faaliyetler, bu dönemde yapılan gerçekleşme ve bu gerçekleşmelere bağlı olarak yapılan harcamalar hakkında İdare tarafından İl Genel Meclisinin bilgilendirilmesi,

12. Dilek ve temenniler,

13. Bir sonraki toplantı tarihinin belirlenmesi ve kapanış.