"Gökçe Barajı 2014 yılında  uyarı sinyali vermişti"

"Gökçe Barajı 2014 yılında uyarı sinyali vermişti"

Baraj 2014 yılında gelecek yıllar için tedbir alın sinyali vermişti. 2000-2019 yılları verilerine göre Yalova Gökçe Barajı hidrolojik hesapları çapıcı sonuçlar vermektedir. 2014 yılında baraj su seviyesinde ciddi bir azalma ile 58 metreye kadar düşmüştür. Bu 2000-2019  yılları arasındaki en düşük seviyedir. 2014 yılındaki yağış değerlerindeki azalma Gökçe Barajını besleyen Sellimandıra Deresinin debisinde büyük bir düşüşe sebep olmuştur. Daha sonraki yıllarda ise baraj seviyesi artan yağışlarla birlikte kendini toplamış ve eski seviyesine dönmüştür.

Yalova’da Nüfus Çarpıcı Bir Şekilde Artmaktadır

TÜİK’ ten alınan veriler sonucunda Yalova iline ait gelecek nüfus tahminleri İller Bankası Yöntemi, Geometrik Artış Yöntemi ve Aritmetik Artış Yöntemi ile hesapladığımızda, Yalova ilinin her geçen yıl nüfusunun çarpıcı bir şekilde artmaktadır. Bu durum  su kullanımını da arttırmaktadır. Yalova ili için verilmesi beklenen içme suyu 200lt/kişi-gün’ dür, ancak bu değerin geçmiş yıllarda çok fazla aşıldığı anlaşılmıştır.

Doğru Su Yönetimi İle Baraj 2040 Yılına Kadar İhtiyacı Karşılar

Gökçe Barajı’nın içme suyu kapasitesi 37hm^3/yıl’ dır. Su doğru yönetilerek, ana isale hatları ve şebekeler yenilenerek kaçak ve şebeke kayıpları engellenmelidir.  Sanayi kuruluşlarına ve tarım alanlarına da su verilmez ise kişi başı su kullanımı günlük 200 lt ye kadar düşer. Bu sağlanabilirse İller bankası yöntemi nüfus projeksiyonuna göre 2040 yılında, geometrik artış yöntemi nüfus projeksiyonuna göre 2035-2040 arası, aritmetik artış yöntemi nüfus projeksiyonuna göre ise 2053 yılına kadar Gökçe Barajı Yalova ilinin içme suyu ihtiyacını karşılayabilir.

Tedbirler Alınmaz İse Baraj 2023 Yılında İhtiyacı Karşılayamaz

Yapılan incelemeler sonucunda, gerekli önlemler alınmazsa Yalova Gökçe Barajı’nın ilerleyen yıllarda yetersiz kalacağı öngörülmektedir. 2019 yılı kişi başı kullanım değeri olan 332lt/kişi-gün baz alınarak ilerleyen yıllarda da bu değer kullanılmıştır. İller bankası yöntemi, geometrik artış yöntemi ve aritmetik artış yöntemi nüfus projeksiyonlarına göre 2023 yılında Gökçe barajı Yalova ilinin içme suyu ihtiyacını karşılayamayacak duruma gelecektir.

Gökçe Barajına Ek Olarak Bir Baraj Daha Gerekmektedir

Yapılan incelemeler ve değerlendirmeler sonucunda, İller bankası yöntemi nüfus projeksiyonuna göre; Yalova Gökçe Barajı kişi başı günlük 332 lt su tüketim hesabı ile 2023 yılında, kişi başı günlük 200 lt su tüketim hesabı ile 2040 yılında, aritmetik artış yöntemi nüfus projeksiyonuna göre yapılan değerlendirmede 2053 yılında içme suyu ihtiyacını karşılayamayacak duruma geleceği öngörülmektedir. Her üç sonuca göre de Yalova ili için Gökçe Barajına ek olarak bir baraj daha gerekmektedir. Kaynak: Yalova Gazetesi (www.yalovagazetesi.com)