255 İNŞAAT RUHSATI VERİLDİ

255 İNŞAAT RUHSATI VERİLDİ

Yalova Belediyesi İmar ve Şehircilik Müdürlüğü geçtiğimiz 2020 yılı içinde yapmış olduğu çalışmaları açıkladı.

İmar ve Şehircilik Müdürlüğü tarafından açıklanan rakamlara göre geçtiğimiz 2020 yılı içerisinde şehrimizde toplam 255 inşaat ruhsatı verildi. “Her Yıl 100 Bin Yeni Sosyal Konut Projesi” kapsamında “Kentsel dönüşüm ve gelişim alanı” üzerinde yeni yer tespiti yapıldı ve işlemlerine başlatıldı. Ayrıca zemin ve temel etüt raporu inceleme ve değerlendirme komisyonunca 2020 yılı içerisinde 159 adet taşınmaza ait zemin ve temel etüt raporu incelenerek onaylandı. 63 inşaat ise 3194 Sayılı Kanunun 32. maddesi gereğince durduruldu.

20 İmar Planı Onandı

Geçtiğimiz 2020 yılı içinde vatandaş, kurum ve başkanlık tarafından muhtelif imar planı, ilave imar planı ve plan değişikliği talepleri olmuş yerine getirildi. Söz konusu olan talepler incelenerek, kurum görüşleri, mevzuat hükümleri, üst ölçekli planlar, şehircilik ilke ve esasları kapsamında değerlendirilmesi hususunda Belediye Meclisi’ne havale edildi. Yalova Belediye Meclis Kararları ile 20 Adet İmar Planı onandı.

300 Konut Projesi İçin Çalışmalara Başlandı

Deprem açısından riskli yapılardan oluşan kent merkezinin dönüşümü kapsamında rezerv konut alanı gereksinimi; “Her Yıl 100 Bin Yeni Sosyal Konut Projesi” kapsamında Yalova İli dahilinde yapılması planlanan 300 konut için kamuya ait “konut” olarak Kazımiye Bölgesi’ndeki 205 ada 1 parsel, 205 ada 3 parsel, 207 ada 4 parsel, 207 ada 5 parsel ve 528 parselden oluşan Mera Alanları’nın çevresindeki muhtelif parsellerle birlikte, sözkonusu sorunların çözülmesi adına “Kentsel dönüşüm ve gelişim alanı” olarak değerlendirilmesine ilişkin iş ve işlemlere başlatıldı.